პასუხისმგებლობის უარყოფა was last modified: 2018 October 23 21:52 by www.airgeo.org
საქართველო
მშვიდობის მხარე

პასუხისმგებლობის უარყოფა

საინფორმაციო პოლიტიკა

ვებ-გვერდი www.airgeo.org ახდენს ინფორმაციის მოწოდებას ფორმატში „როგორც არის“, ყველანაირი (აშკარა ან/და ნაგულისხმევი) გარანტიის გარეშე, მათ შორის გარანტიისა: სასაქონლო ვარგისიანობაზე, კონკრეტულ დანიშნულებასთან შესაბამისობაზე, დარღვევების არქონაზე და ა.შ. ადმინისტრაცია არავითარ შემთხვევაში არ იღებს თავზე პასუხისმგებლობას არანაირ, პირდაპირი ან ირიბი გზით მიყენებულ ზარალზე, რაც გამოწვეული იქნა ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის ნებისმიერ ფორმატში გამოყენების ან სხვა ქმედების შესრულების შედეგად.

მრავალენოვანი გეოგრაფიული ფორმატის გამო ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას გადათარგმნოს ტექსტური ინფორმაციის ნაწილი ავტომატური თარგმნის რეჟიმში, მომხმარებლებთან წინსწარი შეთანხმების გარეშე

ციფრული უფლებები

პროექტ airgeo.org გვერდებზე განთავსებული მასალები არის პროექტისა ან/და მისი პარტნიორების საკუთრება.

საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ drm@airgeo.org-ზე წერილობითი მოთხოვნის გაგზავნის შემდეგ.

თუ თქვენ გაგიჩნდათ კითხვები საიტზე განთავსებული ინფორმაციის ან/და ლინკების შესახებ, მოგვწერეთ drm@airgeo.org-ზე.

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

airgeo.org-ის ადმინისტრაცია არ აგროვებს არავითარ პერსონალურ ინფორმაციას, იმის გარდა, რაც აუცილებელია ვებ-გვერდის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. მაგალითისთვის, მობილურ მოწყობილებებზე ვებ-გვერდის ვიზუალიზაციის მოსახერხებლობისათვის, საიტის სერვერი კითხულობს მონაცემებს მოწყობილობის ეკრანის ზომების შესახებ და შესაბამის ზომაში გადასცემს ინფორმაციას. ამ გზით იმატებს საიტის ჩატვირთვის სიჩქარე და იკლებს მომხმარებლის ინტერნეტ ტრაფიკის დანახარჯი. ამიტომაც ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, საიტის ეფექტური მიმდინარე და გრძელვადიანი მუშაობის უზრნველსაყოფად, გამოიყენოს ტექნიკური (არა პირადი) ინფორმაცია.

ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, მომხმარებელს გაუწიოს დახმარება აშკარად მიწოდებულ (ანუ წერილობითი მოთხოვნის და დადასტურების შემდეგ) ინფორმაციაზე.

airgeo.org-ის ნებისმიერი მასალის გამოყენების შემთხვევაში, გამომყენებელის საიტზე უნდა გამოქვეყნდეს airgeo.org-ის შესაბამისი გვერდის მბმული.
ნებისმიერი ვიდეოდან ან სურათებიდან airgeo-ს ნიშნების წაშლა აკრძალულია!
ნებისმიერი მასალის შესახებ საჭიროა ნებართვა © info®airgeo.org