სავიზო საკითხები was last modified: 2018 November 28 22:23 by www.airgeo.org info(@)airgeo.org www.airgeo.org www.airgeo.org
გააზიარეთ

სავიზო საკითხები

რა დოკუმენტებია საჭირო საქართველოში წასასვლელად?

საჭიროა მხოლოდ საზღვარგარეთის პასპორტი. შიდა / სამოქალაქო პასპორტი არ არის საჭირო.

თუ მაქვს ბიომეტრიული პასპორტი?

ბიომეტრიული პასპორტი უპრობლემოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ.

არსებობს რაიმე შეზღუდვა პასპორტის ვადის შესახებ?

პასპორტის მოქმედების ძალაში შესვლის დღიდან 30 დღის განმავლობაში.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ 1 იანვრიდან აპირებთ წასვლას, მაშინ თქვენი პასპორტი ძალაში უნდა იქნეს კიდევ ერთი თვის განმავლობაში. ეს შეზღუდვა შემოღებულია იმისათვის, რომ გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დაგვიანების შემთხვევაში დოკუმენტებზე არ იქნეს პრობლემები.

შემიძლია თუ არა საქართველოში პასპორტის გარეშე?

სამწუხაროდ, შეუძლებელია.

თუ მჭირდება საქართველოში ვიზის აღება?

საქართველოში შემოსასვლელად ვიზა არ არის საჭირო.
მათ, ვისაც უნდა შემოსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის უფლება 90 დღემდეა, სავიზო მოსაკრებლის გარეშე. თუ თქვენ აპირებთ დარჩენას, შეგიძლიათ მიიღოთ ვიზა და დარჩეთ ქვეყანაში ერთი წლით.

რა მოხდება, თუ 90 დღეზე მეტი ხნით საქართველოში დარჩებით შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცემის გარეშე?

გასვლისთანავე საჭიროა ჯარიმის გადახდა 100 დოლარი.

რა უნდა იცოდეთ საქართველოს საზღვრის გადაკვეთისას?

25 000 ლარზე მეტი (დაახლოებით $ 10,000) ფულადი თანხის იმპორტისას, თქვენ უნდა გქონდეთ ფულის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
წლის განმავლობაში, იმპორტირებული უცხოური ვალუტის უფასო ექსპორტი დასაშვებია 3000 ლარამდე (დაახლოებით 1200 დოლარი);
დაშვებულია 200 სიგარეტი;
ნებადართულია 3 ლიტრი ღვინის ან 10 ლიტრი ლუდის იმპორტირება;
იმპორტირებული სამკაულები უნდა იყოს ჩამოთვლილი საბაჟო დეკლარაციაში;
საბაჟო დეკლარაციას არ ექვემდებარება იმპორტირებული პირადი მასალის საერთო წონა არ უნდა აღემატებოდეს 100 კგ;

რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება საქართველოს საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეების ყოფნა?

საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ დარჩნენ ქვეყანაში, სანამ მათ უნდათ.

მე ვიყავი საქართველოს მოქალაქე, შეიძლება თავისუფლად ჩამოვიდე?

დღეს საქართველოში არის თქვენი მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც პირადობის მოწმობა ეწოდება. თუ ეს დოკუმენტი სწორად არის რეგისტრირებული იუსტიციის სახლში, პრობლემები არ არის.
კითხვები შეიძლება მიმართოს იუსტიციის სახლს: http://psh.gov.ge/

შემიძლია თუ არა საქართველოში მანქანით / მოტოციკლით ჩამოსვლა?

დიახ, ბევრი ტურისტი საქართველოში მანქანით მგზავრობს.