Zrzeczenie się was last modified: 2020 July 15 10:42 by www.airgeo.org info(@)airgeo.org www.airgeo.org www.airgeo.org
dzielić się z

Zrzeczenie się

/!\ WARNING! This information was translated with machine translation. For original version see Disclaimer in English.

Polityka informacyjna

Wszystkie informacje na stronie www.airgeo.org są dostarczane „w stanie takim, w jakim są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi z gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania. w żadnym wypadku autorzy lub właściciele praw autorskich nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub inną odpowiedzialność, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego lub innego, wynikające z, lub w związku z www.airgeo.org lub z użyciem lub innego relacje na stronie www.airgeo.org.

Ze względu na szeroki zasięg geograficzny, www.airgeo.org zastrzega sobie prawo do korzystania z tłumaczenia maszynowego bez dodatkowego powiadomienia.

Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM)

Wszystkie hostowane treści cyfrowe są własnością firmy www.airgeo.org lub jej partnerów. Aby użyć dowolnej treści hostowanej, pisemne powiadomienie za zgodą drmairair.org jest obowiązkowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści lub DRM, skontaktuj się z nami na drm@airgeo.org

Polityka prywatności

www.airgeo.org nie gromadzi żadnych danych osobowych. Używamy tylko informacji technicznych potrzebnych do poprawy komfortu użytkowania. Na przykład używamy informacji o rozdzielczości ekranu użytkownika, aby renderować strony z resolutin indywidualnie dla każdego użytkownika. Pomaga to w szybszym uzyskiwaniu treści przy wolniejszych połączeniach i uzyskiwaniu wysokiej jakości treści na komputerach. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania anonimowych informacji technicznych w celu zapewnienia optymalnej krótko- i długoterminowej wydajności witryny. Zastrzegamy sobie również prawo do tworzenia doświadczenia użytkownika na podstawie danych osobowych dobrowolnie dostarczonych przez użytkownika (poprzez wyraźne wyrażenie zgody w oknie przeglądarki).