იუსტიციის სახლი was last modified: 2018 October 23 21:48 by www.airgeo.org info(@)airgeo.org www.airgeo.org www.airgeo.org
გააზიარეთ

იუსტიციის სახლი

ბოლო დროს მომხდარმა სახემწიფო გარდაქმნებმა მოიტანა წინსვლა სოციალურ, ეკონომიურ და იურიდიულ საკითხებში.

იუსტიციის სახლები არის ამ ახალი ინფრასტრუქტურის მნიშნელოვანი ნაწილი. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების გამო ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს საშალება სწრაფად და მარტივად განახორციელოს სახემწიფო მომსახურეობის მიღება.