Ujarma was last modified: 2018 November 11 00:02 by www.airgeo.org
Georgia
Georgia istirahət və səyahət

Ujarma

Крепость Уджарма

Ujarma qala sağ bank və ya çay yori on Sagarejoy rayonunda inşa edilib. Bu III-ci əsrdə düşmənlərinə qarşı istehkam kimi inşa edilmişdir Burada Vaxtanq Gorgasali rəhbərlik etdiyi gürcü qoşunları tərəfindən döyüşən əhəmiyyətli döyüşlərdə biri oldu.

Daha sonra Maid Mariam adına monastır kompleksi inşa edilib.

Video: Ujarma
Əlaqəli linklər
Hər hansı bir veb məzmundan istifadə edərkən, hədəf veb səhifəsi airgeo.org qaynaq səhifəsinə keçid olmalıdır, müəlliflik qorunmalıdır.
Hər hansı bir su nişanı məhdudlaşdırılmalıdır.
Hər hansı bir məzmun icazə ilə istifadə olunmalıdır © info®airgeo.org